Efter Generalforsamlingen mandag den 6. februar har Bestyrelsen følgende sammensætning:

Formand:   Thorkild Thomsen
Kasserer:    Henning Søgaard Nielsen
Sekretær:   Bo Brinch

Helmuth Rauning  valgte at række sig tilbage fra bestyrelsen pga. alder.
STOR tak til Helmuth for det store arbejde han har gjort for klubben næsten fra klubbens start.